HAVACILIK KULÜBÜ

HAVACILIK KULÜBÜ İÇ YÖNETMELİĞİ
 
Okulun adı       : Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu                                                             
Eğitici Kulübün adı: Havacılık Kulübü
Birinci Bölüm
Havacılık Kulübü doğrultusunda
Madde 1. Öğrencilere havacılığı sevdirmek
Madde 2. Havacılığın önemini bütün öğrencilere kavratmak
Madde 3. Okulumuzdaki etkinliklere katılmak
Madde 4. Boş zamanları değerlendirmede istek ve alışkanlık kazandırmak
Madde 5. Sorumluluk duygularını geliştirmek
Madde 6. Kendisine güven duymayı geliştirmek amacıyla kurulmuştur.
Madde 7. KAPSAM
Bu iç yönetmelik Yıldırım Beyazıt İ.H.OrtaOkulu Havacılık Kulübünün çalışmalarını kapsar.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 8. Kulüp bütün üyeleri ile toplantı yaparak çalışmalarını değerlendirir.İlk toplantıda yıllık çalışma programını hazırlayarak Eğitici Kollar Rehber Öğretmenine sunar.
Madde 9. Kulüp toplantısı başkanın çağrısı ile yapılır.Kararlar oy çokluğu ile alınır.Toplantı salt çoğunlukla yapılır.Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
Madde 10. Kulüp yönetim kurulu haftada bir kez toplanarak Kulüp çalışmalarını gözden geçirir.
Madde 11. Kulübün ilk toplantısında yürürlükte bulunan Kulüp iç yönetmeliğinde değişiklik yapılması teklif olunursa görüşülür,karara bağlanır.Bu karar Kulüp rehber öğretmeni aracılığı ile rehber öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra müdürün onayı ile yürürlüğe girer.
Madde 12. Kulüp rehber öğretmeni Kulüp toplantılarına gözlemci olarak katılır,danışman olarak kendisinden yararlanılır.
Madde 13. Kulübün tüm toplantıları demokratik kurallar içinde yürütülür.
Madde 14.Bu yönetmeliği okul müdürü yürütür.
İkinci Bölüm
KULÜBÜN KURULUŞU
Madde 15. Kulüp yönetmelik hükümlerine göre sınıflardan seçilen 8 öğrenciden oluşmuştur.
Madde 16.Kulüp rehber öğretmeni Halil MANUŞ’dur.
Madde 17.Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak,aşağıdaki şekilde seçilmişlerdir.
Başkanlığa        : ................................
Sekreterliğe     : ................................
Yönetim Kuruluna:
1.Asil Üye          : ................................
2.Asil Üye          : ................................                                        
3.Asil Üye          :................................
 
1.Yedek Üye      :.................................
2.Yedek Üye      :.................................
3.Yedek Üye      :.................................
 
Üçüncü Bölüm :
Kulüp Başkanının Görevleri :
Madde 18. Kulübün çalışmalarından,yıllık çalışma programının uygulamasından birinci derece sorumludur.
Madde 19. Kulüp başkanının görevleri şunlardır.
            a- Kulüp ile ilgili bütün dilekleri alır,üyeleri kulüp toplantısına çağırır.
            b-Diğer kulüplerle işbirliği yapar.
            c-Rehber öğretmenin gözetim,denetim ve yönlendirmelerini kulüp üyelerine iletir.
           d- Kulüp çalışmalarının düzenini,disiplinini ve gelişimini sağlar.
            e-Genel kurulda kulüple ilgili eleştirileri cevaplar.
            f- Kulüp ile ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Sekreterin Görevleri:
Madde 20:Sekreterin görevleri şunlardır.
            a-Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.
            b-Kulüp ile ilgili yazışmalar yapar,takip eder.
            c- Kulüp ile ilgili belgeleri dosyalar,düzenler.
Madde 21.Kulübün tutacağı defter ve dosyalar
            a-Toplantı karar defteri
            b-Evrak dosyası ve zimmet defteri
            c-Sertifika defteri
Kulübün sorumlu olduğu kişi ve kurullar
Madde 22: Kulüp yönetim kurulu
            a-Okul müdürüne
            b-Görevli müdür yardımcısına
            c- Kulüp yönetici öğretmenine
            d-Rehber öğretmenler kuruluna
            e- Kulüp genel kuruluna
Kulübün işbirliği yapacağı diğer kulüpler ve kurumlar
Madde 23:Bekir Aksoy İlköğretim Okulu Havacılık Kulübü şu eğitici kulüplerle ve kurumlarla işbirliği yapar.
            a-Okulumuzda bulunan diğer kulüplerle
            b-THK ve KIZILAY Şube Başkanlıklarıyla
            c-Yönetim kurulunun tavsiye edeceği kurum ve kuruluşlarla işbirliği için okul müdürünün onayı da alınarak işbirliği,araştırma,inceleme yapar.
 
 
 
Y Ö N E T İ M     K U R U L U
 
 
 
 
 ................                     ...................
   Başkan                      Sekreter                            ........                      .......                                       .......
Üye                        Üye                                       Üye
           
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  UYGUNDUR 
İncelendi                                                                                                                   ....../...../....
 
...../..../.......
 
Halil MANUŞ                                                                                 ......................
Havacılık Kulübü Reh.Öğr.                                                        Okul Müdürü


 
* * * * * BAYRAK İNMEZ * * * * *
 

Reklam
 
 
 

Model Uçak Kurslarımız Perşembe-Cuma günleri saat: 14:00-16:00 arası Başlıyor.

 
 
Şiirlerimi okumak için tıklayın.
 

=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=